ผลักดันการฉีดวัคซีนเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลักดันการฉีดวัคซีนเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ในการประชุมเมื่อบ่ายวันที่ 9 เมษายน คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เสนอแผนการรับพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ รับผู้เชี่ยวชาญและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น