ผลักดันการบริหารและยกระดับประสิทธิภาพในการใช้หนี้สาธารณะ

ผลักดันการบริหารและยกระดับประสิทธิภาพในการใช้หนี้สาธารณะ

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำรัฐบาลเกี่ยวกับร่างรายงานสถานการณ์การกู้และชำระหนี้สาธารณะในช่วงปี 2016 -2020 และแผนการกู้และชำระหนี้ในช่วงปี 2021 –2025...