ผลักดันการใช้ไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่การสร้างความสมดุลในการใช้คาร์บอนในอาเซียน

ผลักดันการใช้ไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่การสร้างความสมดุลในการใช้คาร์บอนในอาเซียน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 เมษายน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกหรือ ERIA ได้ประกาศผลการวิจัยภายใต้หัวข้อ "ไฮโดรเจน –...