ผลักดันศักยภาพและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับอียิปต์

ผลักดันศักยภาพและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับอียิปต์

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน สถานทูตเวียดนามประจำประเทศอียิปต์ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับอียิปต์” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสนอมาตรการกระชับความร่วมมือและการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่าง 2...