ผู้นำประเทศต่างๆส่งจดหมายและโทรเลขแสดงความยินดีถึงผู้นำเวียดนาม

ผู้นำประเทศต่างๆส่งจดหมายและโทรเลขแสดงความยินดีถึงผู้นำเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในโอกาสที่สภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ได้เลือกผู้บริหารประเทศชุดใหม่ ผู้นำของหลายประเทศได้ส่งโทรเลขและจดหมายแสดงความยินดีถึงผู้นำเวียดนาม
ผู้นำประเทศต่างๆส่งจดหมายและโทรเลขแสดงความยินดีถึงผู้นำเวียดนาม

ผู้นำประเทศต่างๆส่งจดหมายและโทรเลขแสดงความยินดีถึงผู้นำเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในโอกาสที่สภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ทำการเลือกผู้นำรัฐ รัฐบาลและสภาแห่งชาติชุดใหม่ ผู้นำประเทศต่างๆได้ส่งจดหมายและโทรเลขแสดงความยินดีถึงผู้นำชุดใหม่ของเวียดนาม