ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกัมพูชากว่าร้อยละ 99 เข้าร่วมการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นสมัยที่ 3

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกัมพูชากว่าร้อยละ 99 เข้าร่วมการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นสมัยที่ 3

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชาหรือ NEC ได้ประกาศว่า ตามรายงานสถิติในเบื้องต้น จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทั้งระดับนครหลวง...