ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยุโรปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรัฐสภายุโรป 2019

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยุโรปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรัฐสภายุโรป 2019

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน 21 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออียูได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรัฐสภายุโรปหรืออีพี ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการคาดหวังว่า จะสร้างความสามัคคีในหมู่พรรคการเมืองต่างๆที่สนับสนุนยุโรปเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การปฏิบัตินโยบายด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศภายในกลุ่ม