ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปี 2020

ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปี 2020

(VOVWORLD) - ศ. Vladimir Mazyrin ผู้บริหารศูนย์วิจัยเวียดนามและอาเซียนของสถาบันตะวันออกไกลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์รัสเซียได้ให้ข้อสังเกตว่า ความสำเร็จของเวียดนามในปี 2020 ถือว่าเป็น...