เวียดนามได้รับโทรเลขแสดงความยินดีจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศต่างๆต่อไป

เวียดนามได้รับโทรเลขแสดงความยินดีจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศต่างๆต่อไป

(VOVWORLD) -ถึงวันที่ 26 มกราคม การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13ได้รับโทรเลขและจดหมายแสดงความยินดี 298 ฉบับจาก 149 พรรคการเมือง...