วันที่ 7 ธันวาคม เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 รายซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

วันที่ 7 ธันวาคม เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 รายซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7...
เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 7 ราย โดยเป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 7 ราย โดยเป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่...