ภารกิจของรองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องนอกรอบการประชุมIPU ครั้งที่ 141

ภารกิจของรองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องนอกรอบการประชุมIPU ครั้งที่ 141

(VOVWORLD) - นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือ IPU ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันที่...