ยกย่องสดุดีบุคคลและคณะดีเด่นในงานด้านชาวเวียดนามโพ้นทะเล

ยกย่องสดุดีบุคคลและคณะดีเด่นในงานด้านชาวเวียดนามโพ้นทะเล

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 21 เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดพิธีสดุดียกย่องบุคคลและคณะ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในงานด้านชาวเวียดนามโพ้นทะเลในนครโฮจิมินห์ช่วงปี 2018-2020