ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศจะถูกใช้ในโรงพยาบาลส่วนกลางในสัดส่วนร้อยละ 22 ในปี 2020

ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศจะถูกใช้ในโรงพยาบาลส่วนกลางในสัดส่วนร้อยละ 22 ในปี 2020

(VOVWORLD) - ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศจะถูกใช้ในโรงพยาบาลส่วนกลางในสัดส่วนร้อยละ 22 ในปี 2020 นี่คือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติโครงการ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้ยาเวียดนาม” ที่ จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 18...