ระดมสติปัญญาของประชาชนและส่งเสริมความมีประชาธิปไตยเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ระดมสติปัญญาของประชาชนและส่งเสริมความมีประชาธิปไตยเพื่อกำหนดแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

(VOVWORLD) -นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมปี 2020 ประชาชนทั่วประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่กว้างลึกและมีความหมายสำคัญ สะท้อนจิตใจแห่งประชาธิปไตย ระดมสติปัญญาและส่งเสริมความรับผิดชอบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในงานด้านวางแนวทางและการตัดสินใจที่สำคัญของประเทศ...