รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามให้การต้อนรับรองประธานดูแลนโยบายสาธารณะและความสัมพัน์กับรัฐบาลของบริษัท Google

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามให้การต้อนรับรองประธานดูแลนโยบายสาธารณะและความสัมพัน์กับรัฐบาลของบริษัท Google

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 14สิงหาคม ณ กรุงฮานอย พลเอกโตเลิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ให้การต้อนรับ นาย Ted...