วิสัยทัศน์ร่วม 2021-2023 คือสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอินเดียกับเวียดนาม

วิสัยทัศน์ร่วม 2021-2023 คือสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอินเดียกับเวียดนาม

(VOVWORLD) - เวียดนามคือเสาหลักในนโยบายปฏิบิการมุ่งสู่ทิศตะวันออกของอินเดียและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของอินเดีย