ศูนย์อวกาศเวียดนาม – สถานที่ปลูกฝังความหลงใหลในการวิจัยอวกาศ

ศูนย์อวกาศเวียดนาม – สถานที่ปลูกฝังความหลงใหลในการวิจัยอวกาศ

(VOVWORLD) -ศูนย์อวกาศเวียดนามสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามเป็นสำนักงานชั้นนำในด้านการวิจัย พัฒนา ฝึกอบรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศในเวียดนามและยังเป็นสำนักงานที่วิจัยและพัฒนาดาวเทียม MicroDragon ที่ถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา...