สตรีผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง

สตรีผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าค้างในอำเภอกวิ่งญาย จังหวัดเซินลามีขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี จากผลกระทบต่างๆ งานเทศกาลพื้นเมือง เพลงพื้นเมืองและการระบำรำฟ้อนพื้นเมืองของชนเผ่ากำลังถูกหลงลืม จากสถานการณ์ดังกล่าว...