สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและทั่วโลก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและทั่วโลก

(VOVWORLD) -คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายงานว่า จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่...