สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ worldometers.info จนถึงบ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19สะสมอยู่ที่กว่า...
สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลจากเว็บไซต์worldometers.info จนถึงบ่ายวันที่ 15 กันยายนตามเวลาเวียดนามทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 กว่า...
สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์worldometers.info รายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 8 กันยายนตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.info ได้รายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 25สิงหาคมตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19...
 สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.infoรายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 4 สิงหาคมตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกได้มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19...
สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.info รายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคมตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
สถานการณ์โควิด-19ในทั่วโลก

สถานการณ์โควิด-19ในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.infoรายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคมตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19...
สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.info รายงานว่า จนถึงบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคมตามเวลาเวียดนาม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด...