สภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุมและตัดสินใจปัญหาสำคัญๆในด้านเศรษฐกิจ – สังคม

สภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุมและตัดสินใจปัญหาสำคัญๆในด้านเศรษฐกิจ – สังคม

(VOVWORLD) -หลังการประชุมเป็นเวลา 28 วัน สภาแห่งชาติได้เสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุม โดยอนุมัติกฎหมาย 11 ฉบับ...