สภาแห่งชาติอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น

สภาแห่งชาติอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - วันที่ 26 ตุลาคม สภาแห่งชาติได้รับฟังและหารือเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานและรายงานการตรวจตราของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย การดำเนินคดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นปี 2020 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์