สานต่อและพัฒนา 3 ก้าวกระโดด

สานต่อและพัฒนา 3 ก้าวกระโดด

(VOVWORLD) -ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ผู้แทนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นว่า ร่างเอกสารมีทั้งการสานต่อและพัฒนา มีการเสริมเพิ่มเติมและอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดใหม่ๆที่พัฒนาเข้ายุคปัจจุบัน