ส่งเสริมรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร-หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง EVFTA

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร-หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลง EVFTA

(VOVWORLD) - จนถึงปัจจุบัน ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป หรือ EVFTA ได้มีผลบังคับใช้มากว่า...