องค์การบริหารตัวเมืองต้องรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้น

องค์การบริหารตัวเมืองต้องรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้น

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 1 มีนาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารตัวเมืองในนครโฮจิมินห์และการปฏิบัติรูปแบบการปกครองตัวเมืองเป็นการนำร่อง การปฏิบัติกลไกและนโยบายพิเศษเพื่อพัฒนาในนครดานัง