เตรียมของขวัญตรุษเต๊ตเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ในโอกาสวสันต์ฤดูปีชวด 2020

เตรียมของขวัญตรุษเต๊ตเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ในโอกาสวสันต์ฤดูปีชวด 2020

(VOVWORLD) - ในช่วงปลายปี 2019 กองพลน้อย 167 สังกัดกองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 ในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารให้เตรียมส่งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อส่งไปยังแท่นตรวจการทางทะเลดีเค๑ เรือลาดตระเวณและเกาะโกนด๋าวในโอกาสตรุษเต๊ตปีชวดตามประเพณี