เปิดการประชุมครั้งที่ 36 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 14

เปิดการประชุมครั้งที่ 36 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 14

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 36 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 14 ภายใต้อำนวยการของประธานสภาแห่งชาติ...
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 31

เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 31

(VOVWORLD) - ในช่วงเช้า บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการลงทุนภาครัฐฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมและร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไข
ปิดการประชุมครั้งที่ 30 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

ปิดการประชุมครั้งที่ 30 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 10 มกราคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 30 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติภายใต้อำนวยการของประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 26

เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 26

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 26 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 26 ภายใต้อำนวยการของประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน