เพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทหารในการบังคับใช้อนุสัญญาของสหประชาชาติและกฎหมายเวียดนามเกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณกรรม

เพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทหารในการบังคับใช้อนุสัญญาของสหประชาชาติและกฎหมายเวียดนามเกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณกรรม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 22 มกราคม กระทรวงกลาโหมได้จัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สรุปผลการปฏิบัติกรอบโครงการ “ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาของอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทารุณกรรมและการลงโทษหรือการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือทำให้เสียชื่อเสียงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทารุณกรรม กฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับการต่อต้านการทารุณกรรมในกองทัพระยะปี 2016...