เวียดนามปฏิบัติกิจกรรมปกป้องอนุรักษ์และใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

เวียดนามปฏิบัติกิจกรรมปกป้องอนุรักษ์และใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -ในการขานรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2 กุมภาพันธ์ปี 2021 เมื่อวันที่ 18 มกราคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเกี่ยวกับการขานรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปี 2021