เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 113.5 ล้านราย

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 113.5 ล้านราย

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00น.ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก6 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 2.48 ล้านราย

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก6 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 2.48 ล้านราย

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00น.ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อกว่า 86.1 ล้านราย

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อกว่า 86.1 ล้านราย

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงเวลา18.00 น. ของวันที่ 5...