เวียดนามมีความประสงค์ว่า กระบวนการบาหลีจะส่งเสริมบทบาทในการเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือในภูมิภาคและโลก

เวียดนามมีความประสงค์ว่า กระบวนการบาหลีจะส่งเสริมบทบาทในการเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือในภูมิภาคและโลก

(VOVWORLD) - เวียดนามหวังว่า กระบวนการบาหลีจะพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในเวลาข้างหน้าเพื่อยกระดับบทบาทในการเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือในภูมิภาคและโลก