เวียดนามมุ่งสู่การสร้างสรรค์ระบบการศึกษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากร

เวียดนามมุ่งสู่การสร้างสรรค์ระบบการศึกษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากร

(VOVWORLD) - วันที่ 4 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ...