เวียดนาม สถานที่ลงทุนที่ปลอดภัยหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

เวียดนาม สถานที่ลงทุนที่ปลอดภัยหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

(VOVWORLD) - หลังจากประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในเบื้องต้น เวียดนามได้กลายเป็นสถานที่มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตและประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในขณะที่บริษัทข้ามชาติหลายแห่งกำลังหาวิธีสร้างความหลากหลายให้แก่ระบบฐานการผลิตของตน