เวียดนามให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมาย “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

เวียดนามให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมาย “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 12 ของฝ่ายต่างๆที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับ สิทธิของคนพิการภายใต้หัวข้อ “ค้ำประกันการเข้าร่วมของคนพิการผ่านการปฏิบัติอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับ สิทธิของคนพิการ”ในระหว่างวันที่ 11 -13...