รวมใจมุ่งบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา

รวมใจมุ่งบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) -ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่14เพิ่งดำเนินการปรับคณะรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์ด้วยการเลือกและอนุมัติผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่บนพื้นฐานของการสานต่อจากทั้งประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพื่อการบริหารประเทศให้บรรลุเป้าหมายถึงกลางศตวรรษที่21นี้ เวียดนามจะพัฒนาขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงตามแนวทางสังคมนิยม