ส่งเสริมบทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ผลักดันกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่๑๘กุมภาพันธ์ ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมประเมินการปฏิบัติระเบียบการประสานงานระหว่างรัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิ