โครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”-การฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมในการขับกวีเรื่องนางเกี่ยว

โครงการ“ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”-การฟื้นฟูศิลปะดั้งเดิมในการขับกวีเรื่องนางเกี่ยว

(VOVWORLD) - หลังการวางแผนและปฏิบัติมาเป็นเวลา 1 ปี โครงการ “ขับกวีเรื่องนางเกี่ยว”ของศิลปินและนักวิจัยด้านดนตรีเหงวียนกวางลองได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Youtube...