การเจรจาระหว่างอังกฤษกับอียูตกอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม

การเจรจาระหว่างอังกฤษกับอียูตกอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม บรรดาผู้นำยุโรปได้เรียกร้องให้อังกฤษประนีประนอมในหลักการด้านการค้าเพื่อแก้ไขปัญหาการเจรจาที่อยู่ในภาวะชะงักงัน ซึ่งทำให้อังกฤษไม่พอใจและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการเจรจาดังกล่าว