ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ

ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในหลายประเทศ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลตรุษเต๊ตตามประเพณี การจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศต้องมีการประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและกระทรวงคมนาคมและขนส่งและต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ