ท่าทีของเวียดนามต่อการที่สหรัฐถอนเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตามกฎหมายต่อต้านการอุปถัมภ์ของสหรัฐ

ท่าทีของเวียดนามต่อการที่สหรัฐถอนเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตามกฎหมายต่อต้านการอุปถัมภ์ของสหรัฐ

(VOVWORLD) - เวียดนามจะเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบจากการที่สหรัฐถอนเวียดนามออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตามกฎหมายต่อต้านการอุปถัมภ์ของสหรัฐ พร้อมทั้งธำรงการสนทนาและร่วมมือกับสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและนำผลประโยชน์มาให้แก่ทั้งเวียดนามและสหรัฐ