ผู้แทนสภาแห่งชาติมีความประสงค์ว่า สภาแห่งชาติวาระใหม่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

ผู้แทนสภาแห่งชาติมีความประสงค์ว่า สภาแห่งชาติวาระใหม่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) - นอกรอบการประชุมสภาแห่งชาติ เช้าวันที่ 30 มีนาคม บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความประสงค์ว่า ผู้นำสภาแห่งชาติ รัฐและรัฐบาลจะชี้นำการปฏิบัติความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง