พยายามเสร็จสิ้นเป้าหมายรายรับงบประมาณแผ่นดินปี 2020

พยายามเสร็จสิ้นเป้าหมายรายรับงบประมาณแผ่นดินปี 2020

(VOVWORLD) - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศประกาศเสร็จสิ้นแผนการก่อตั้งสำนักงานภาษีระดับท้องถิ่นสังกัดกรมภาษีของ 63 จังหวัดและนคร