ฟิลิปปินส์เรียกร้องให้อาเซียนธำรง UNCLOS และผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับซีโอซี

ฟิลิปปินส์เรียกร้องให้อาเซียนธำรง UNCLOS และผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับซีโอซี

(VOVWORLD) -อาเซียนต้องธำรงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS เพื่อเป็นกรอบทางนิตินัยให้แก่กิจกรรมต่างๆในทะเล