รายการศิลปะ “วสันตฤดูเพื่อเด็ก”

รายการศิลปะ “วสันตฤดูเพื่อเด็ก”

(VOVworld) – “วสันตฤดูเพื่อเด็ก” เป็นกิจกรรมถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสดุดีนักอุปถัมภ์ที่มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อกิจกรรมของกองทุนฯ