วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวียดนามมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19สะสม 2,432 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 114 ล้านราย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวียดนามมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19สะสม 2,432 ราย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 114 ล้านราย

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00น.ของวันที่ 27กุมภาพันธ์ เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 6...