หน่วยงานการคลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

หน่วยงานการคลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสรุปงานด้านการคลังและงบประมาณแผ่นดินปี 2020 และวางหน้าที่ในปี 2021