การสัมมนา “รับมือกับกรณีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการปกป้องตลาด”

การสัมมนา “รับมือกับกรณีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการปกป้องตลาด”

(VOVWorld)-วันที่๒๑มีนาคม หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือVCCIสาขานคร โฮจิมินห์ได้ประสานงานกับเครือบริษัทกฎหมายนานาชาติ Mayer Brown JSM...