ลิเบียประกาศผลการเลือกตั้งรัฐสภาชั่วคราว

ลิเบียประกาศผลการเลือกตั้งรัฐสภาชั่วคราว

เมื่อวันที่๙กรกฎาคม คณะกรรมการเลือกตั้งสูงสุดแห่งชาติของลิเบียได้ประกาศผลการเลือกตั้งรัฐสภาชั่วคราวที่มีขึ้นเมื่อวันที่๗กรกฎาคม