VCCI เดินพร้อมกับการพัฒนาของสถานประกอบการและประเทศ

VCCI เดินพร้อมกับการพัฒนาของสถานประกอบการและประเทศ

(VOVWORLD) - ในฐานะเป็นสำนักงานที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงพูดของชุมชนสถานประกอบการ ในเวลาที่ผ่านมา หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันคือ สมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือ VCCI...
VCCI: ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อกลายเป็นที่พึ่งที่น่าไว้วางใจของสถานประกอบการ

VCCI: ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อกลายเป็นที่พึ่งที่น่าไว้วางใจของสถานประกอบการ

(VOVWORLD) -จากความตั้งใจประสบความสำเร็จใหม่เพื่อปฏิบัติเป้าหมายที่พรรคและรัฐได้มอบหมาย ในปี 2023 สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือ VCCI จะผลักดันกรเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อกลายเป็นที่ที่พึ่งที่น่าไว้วางใจของสถานประกอบการและนักธุรกิจภายในประเทศ
VCCIและ๒๑จังหวัดและนครลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก

VCCIและ๒๑จังหวัดและนครลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๒กันยายน ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการ
ความพยายามเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย

ความพยายามเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย

(VOVWorld) – ผู้นำเวียดนามและอินโดนีเซียให้ความสำคัญต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่เสมอโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ชี้นำส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่และมุ่งสู่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ จากการปฏิบัติตามการชี้นำนี้ ทั้งสองประเทศได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การค้าและ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ
การสัมมนา “รับมือกับกรณีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการปกป้องตลาด”

การสัมมนา “รับมือกับกรณีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการปกป้องตลาด”

(VOVWorld)-วันที่๒๑มีนาคม หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือVCCIสาขานคร โฮจิมินห์ได้ประสานงานกับเครือบริษัทกฎหมายนานาชาติ Mayer Brown JSM...
ส่งเสริมการควบรวมและซื้อกิจการหรือ M&A ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม

ส่งเสริมการควบรวมและซื้อกิจการหรือ M&A ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม

(VOV5) – ในเร็วๆนี้ การควบรวมและซื้อกิจการหรือ M&A ของญี่ปุ่นในเวียดนามจะได้รับการส่งเสริมซึ่งอาจจะเกิดกระแสการลงทุนครั้งใหม่ของสถานประกอบการญี่ปุ่นในเวียดนาม