การประชุมเครือข่ายปฏิบัติกฎระเบียบที่ดีของอาเซียน - OECD ครั้งที่ 6 ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 5 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กรมบริหารระเบียบราชการได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาล ให้จัดการประชุมครั้งที่ 2 ในกรอบการประชุมเครือข่ายปฏิบัติกฎระเบียบที่ดีอาเซียน ครั้งที่ 2-องค์การร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD ครั้งที่ 6ปี 2020 ภายใต้หัวข้อ "การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อจัดทำกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ"
การประชุมเครือข่ายปฏิบัติกฎระเบียบที่ดีของอาเซียน - OECD ครั้งที่ 6 ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ - ảnh 1ภาพการประชุม (vietnamplus) 

การประชุมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ ทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกๆของหลายประเทศ องค์กรและสถานประกอบการต่างๆอีกต่อไป นาย เหงียนเท้จุง สมาชิกของทีมปฏิบัติงานของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้เผยว่า

ประการแรกคือบทบาทการสนับสนุนการบริหารหน่วยงานสาธารณสุข นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น หากรัฐบาลเวียดนามได้ใช้เครื่องมือและกำลังทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับการแพร่ระบาด ประการที่สองคือบทบาทการสนับสนุนจากสื่อมวลชนเนื่องจากไม่ใช่เพียงรัฐบาลเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อต้านการแพร่ระบาด ประการที่สามคือการเพิ่มทักษะความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญมากคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพื่อควบคุม ป้องกัน การทดสอบ การกักกันและการควบคุมการแพร่ระบาด นี่คือมาตรการที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาในการแพร่ระบาด 2 ระลอกในเวียดนาม

ในการประชุม สมาชิกของ OECD และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและนิวซีแลนด์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทำกฎระเบียบที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อมีส่วนช่วยฟันฝ่าความยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด